Servicekosten ontleed:
wat krijg je voor je geld?

Als toekomstig bewoner van Vestibule profiteer je van veel gezamenlijke diensten. Denk bijvoorbeeld aan de zonnepanelen op het dak, de liften, de parkeerkelder en het groen aan de gevels. Al deze gezamenlijke zaken worden onderhouden via de exploitatiebijdrage, ook wel servicekosten genoemd. Dit is een maandelijkse bijdrage van iedere koper aan de Vereniging van Eigenaren (VvE). Maar waar bestaat de exploitatiebijdrage nu exact uit en hoe worden de kosten bepaald en verdeeld?

 

1. Waar bestaan de servicekosten in Vestibule uit?

Deze zijn opgebouwd uit een aantal afzonderlijke posten:

  • Verzekeringen: onder andere opstal, glas, en aansprakelijkheid.
  • Huisvestingskosten: zoals de schoonmaak van de algemene en gemeenschappelijk ruimtes, maar ook het onderhouden van alle groen­voorzieningen. Huisvestingkosten beslaan ongeveer een achtste van de totale servicekosten.
  • Onderhoud gebouw: zoals de kosten voor de liften (onderhoud en service abonnement), de pv-panelen op het dak, onderhoud van de brandmeldinstallatie en de technische installaties in de parkeergarage (toegangspoort en ventilatie).
  • Reservering voor groot onderhoud: iets meer dan de helft van de totale servicekosten bestaat uit de reservering voor groot onderhoud. Reden genoeg om daar in vraag 5 dieper op in te gaan.
  • Bestuurs- en administratiekosten: zoals de kosten voor bestuurlijk en financieel beheer, maar ook diverse kosten die gemoeid zijn met het besturen van de VvE.
  • Technisch beheer: een bedrag waarvoor de VvE een technisch beheerder kan inschakelen. Dit hoeft echter niet. Deze persoon kan bijvoorbeeld helpen bij de coördinatie van het groot onderhoud.

 

2. Hoe hoog zijn de servicekosten in Vestibule?

Dat verschilt per appartement en/of stadswoning en ligt tussen de circa 141 euro en circa 247 euro per appartement/stadswoning per maand. Voor de penthouses die in oppervlakte een stuk groter zijn, varieert dit bedrag van 332 euro tot 412 euro. Wat je hiervoor allemaal krijgt, hebben we uitgelegd in vraag 1.

Overigens worden de servicekosten voor de eigen parkeerplaats(en) met een autolift apart verrekend. Elk appartement/stadswoning heeft één eigen parkeerplaats die middels een autolift individueel bereikbaar is. De servicekosten voor deze parkeekplaatsen bedragen circa 55 euro per maand per parkeerplaats. Dit bedrag is hoger dan gemiddeld omdat van dit bedrag ook alle autoliften worden onderhouden.

De penthouses betalen geen aparte servicekosten voor hun parkeerplaatsen. Dit heeft ermee te maken dat voor deze parkeerplaatsen geen autolift gebruikt wordt.

 

3. Hoe worden de servicekosten bepaald?

De servicekosten worden verdeeld op basis van de oppervlakte van je woning en de daarbij behorende buitenruimte. Dit is het breukdeel dat is vastgelegd in de splitsingsakte.

De vaste kosten voor de deelauto’s worden gelijk verdeeld over alle woningen, ongeacht de grootte.

 

4. Hoe zijn de afzonderlijke posten begroot?

De servicekosten zijn begroot op basis van meerdere ontvangen indicaties (bijvoorbeeld voor het groenonderhoud) en ervaringen met soortgelijke gebouwen. Het resultaat is een conceptbegroting waar straks de VvE mee aan de slag kan. De toekomstige bewoners zijn vrij om via de VvE posten aan te passen. Mits de meerderheid akkoord is.

 

5. Wordt het groen aan de gevels onderhouden, of moeten we als bewoners ook zelf aan de slag?

Een extra scheutje water mag altijd, maar is niet noodzakelijk! De planten en plantenbakken aan de gevels en balkons worden namelijk het hele jaar door professionals onderhouden. Daar hoef je als bewoner dus niets aan te doen.

 

6. De reservering voor groot onderhoud vormt een fors gedeelte van de servicekosten. Kan dit niet wat minder?

Groot onderhoud neemt inderdaad een aanzienlijk deel van de servicekosten voor zijn rekening. Dit is echt noodzakelijk. Hoewel onderhoudsklussen zoals bijvoorbeeld een schilderbeurt van de trappenhuizen pas over 5 tot 10 jaar worden uitgevoerd, is het belangrijk om daar direct voor te sparen. De hoogte van de reservering voor groot onderhoud wordt wettelijk bepaald. Er dient gereserveerd te worden op basis van een meerjarenonderhoudsplan (mjop) of 0,5% van de herbouwwaarde. Omdat Vestibule nog geen mjop heeft, is uitgegaan van 0,5% van de herbouwwaarde. Vanaf begin af aan sparen zorgt ervoor dat er voldoende geld beschikbaar is om straks het complex goed en regelmatig te onderhouden. Je woongenot is daarmee tot in lengte van dagen gegarandeerd. En het gebouw en dus ook je appartement/stadswoning behoudt zijn waarde.

 

7. Moeten wij straks zelf de Vereniging van Eigenaren opzetten?

Nee, dat doen wij voor je. Of om precies te zijn het bedrijf Newomij VvE Beheer. Meer dan 450 VvE’s hebben het beheer van hun VvE ondergebracht bij Newomij.

Newomij VvE Beheer organiseert de eerste vergadering van de VvE en verzorgt daarna het dagelijks beheer voor de VvE.

Heb je vragen over Vestibule, de diverse woningen of de servicekosten? Laat het ons weten via info@vestibule-utrecht.nl